تبلیغاتتبلیغاتتبلیغات

انتخاب کردن کودک

 

والدین باید ” انتخاب کردن ” را به فرزندان خود آموزش دهند. شما دایم برای فرزندتان تصمیم گیری نکنید یا نظرتان را به او تحمیل نکنید. زیرا کودک باید در سال های آینده تصمیم ها و انتخاب های مهمی داشته باشد. کودک شما باید به تدریج بتواند دوست خوب انتخاب کند، رشته تحصیلی مناسب انتخاب کند، شغل مناسب برگزیند، همسر شایسته ای انتخاب کند و… . این مهارت در کودکی به دست می آید با توان تصمیم گیری و انتخاب در مورد چیزهای کوچک و پیش پا افتاده.

البته کودک در سن زیر پنج سال ، قدرت انتخاب و تصمیم گیری محدودی دارد و اگر تعداد گزینه ها زیاد شود کودک دیگر قادر به انتخاب نخواهد بود. برای اینکه او را ترغیب به انتخاب کردن بکنید. تعداد انتخاب های کودک را محدود کنید تا قدرت تصمیم گیری پیدا کند و انتخاب کردن را فرا بگیرد. مثلا باید در سن زیر پنج سال ، دو گزینه به او پیشنهاد دهید تا بتواند یکی از آن ها را انتخاب کند. به عنوان مثال  موقع مهمانی رفتن، دو لباس مناسب مهمانی از کمد خارج کنید تا او یکی را انتخاب کند.

 

 

انتخاب کردن کودک حتی می تواند اشتباه باشد. اگر برای کودک خطر جدی نداشت اجازه دهید با عواقب انتخاب اشتباه خود مواجه شود. کودک باید در سنین کودکی خود تجربه کند تا برای زندگی واقعی آینده خود پرورش یابد. کودکی گه امروز تجربه شکست و موفقیت را نداشته باشد فردا توان ریسک کردن برای رسیدن به موفقیت را نخواهد داشت.

بچه ها را طوری می توان تربیت کرد که این باور در آنها تقویت شود که در درون آنها، نبوغ و تواناییهای بالقوه نامحدودی آرمیده است، و اینکه، آنها هرچه آرزو داشته باشند می توانند مجسم و تصور کنند. شما قلباً آرزو دارید که بچه هایتان به منزله یک انسان، به طور کامل حاکم بر افکار و احساسات خود باشند، چون اگر مهار و اختیار خود را به دیگران بسپارند در حقیقت به اسارت آنها در آمده اند، و چیزی به عنوان بردهٔ سازش پذیر وجود ندارد. بچه ها در ابتدا از مختار بودن و حس انتخاب داشتن چندان استقبال نمی کنند چون اگر شخصاً مسئولیت اعمال خود را بر عهده گیرند، دیگر نمیتوانند دیگران را مسئول مسائل و مشکلات خود بدانند.

انتخاب های درست به کودک اعتماد به نفس می دهد. ( خواندن بیشتر در مقاله  اعتماد به نفس )


نویسنده مطلب adminchido